Adatvédelmi nyilatkozat

A GDPR 2018. május 25-étől érvénybe lépő szabályozásai értelmében, oldalamonhoz hozzáadtam jelen adatvédelmi nyilatkozatot. Kiemelném, hogy az adatkezelés módja nem változott meg. 

Célom annak biztosítása, hogy biztonságban érezd magad a weboldalamon, így fontos számomra a személyiségi jogaidnak a védelme.

Mik számítanak személyes adatoknak?

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén és e-mail címén túlmenően weblapomra tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az internet-szolgáltatód oszt ki számodra vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan meglátogattad az oldalamat, de ilyenek az általad használt böngésző beállításai. Ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használom föl, amennyire technikai szempontból weboldalam működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően statisztikai célokra.

A személyes adatok kezelésének köre

A személyes adataidat csak olyan körben gyűjtöm fel és használom fel, amelyben az szükséges a weboldal működéséhez és a tartalmaink és szolgáltatásaink nyújtásához. A személyes adataidat kizárólag a te hozzájárulásoddal gyűjtöm és használom fel. 

A személyes adatok biztonsága érdekében megteszem a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy megelőzzem az elveszésüket, vagy harmadik személyek visszaéléseit. 

Az adatkezelés céljai és a személyes adatok kezelésének módjára vonatkozó jogelvek

A személyes adatait a következő célokra gyűjtöm, kezelem és használhatom fel:

 • Hírlevelek küldése

Személyes adatok tárolásának ideje és a törlési gyakorlat

Csak addig kezelem és tárolom személyes adatokat, amíg le nem iratkozol a hírlevélről.

Általános adatok és információk gyűjtése (naplófájlok)

Weboldalam számos általános adatot és információt gyűjt minden hozzáférésről és ezeket átmenetileg a szerver naplófájljaiban tárolom. A következő adatokat gyűjthetjem: Weboldalhoz való hozzáférés, hogyan érkeztél a weboldalra, küldött adatmennyiség, az általad használt böngésző és verziószáma, használt operációs rendszer. 
Ezen adatok gyűjtése és tárolása szükséges a weboldal működtetéséhez, hogy biztosítani tudjam a weboldal funkcionalitását és megfelelően tudjam bemutatni a weboldalam tartalmát. Szintén felhasználom ezeket az adatokat arra, hogy optimalizáljam a weboldalam és biztosítsam az IT rendszerem biztonságát. 

Sütik, webelemzési szolgáltatások és közösségi média

A sütik kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket a számítógépeden, okostelefonodon vagy webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt egyéb eszközeiden helyeződik el.
A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az internetes oldal felismerjen, továbbá, hogy naplózza az időpontokat, amikor egy adott oldalra ellátogatsz.

Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére

Weboldalam nem továbbít személyes adatokat harmadik fél részére, minden adat a tárhelyemen marad, míg azok törlését nem kéred. Adataidat csak én (Mihályi Anita) láthatom, ezen adatokat nem adhatom tovább.

Ez alól kivételt képez az, ha egy hatósági eljárás keretében kérik tőlem az adataidat, ebben az esetben a törvény által előírt mértékben megosztom velük.

Az érintett természetes személy jogai

Természetesen rendelkezel jogokkal az adataid kezelését illetően. Amennyiben kérdésed van vagy szeretnéd az adataidat törölni, vedd fel velem a kapcsolatot az alábbi címen: thubakabra(kukac)gmail.com

  1. Tájékoztatáshoz való jog
   Jogosult vagy tájékoztatást kérni tőlünk a veled kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.
  2. Helyesbítéshez való jog
   Jogosult vagy kérni a veled kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.
  3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
   Jogosult vagy kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha vitatod a veled kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretnéd, hogy töröljük az adatot és szükséged van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakoztál az adatkezelés ellen.
  4. Törléshez való jog
   Jogosult vagy kérni az általunk tárolt személyes adataid törlését. Profilod törlése biztonsági okokból a kérést követően 3 nap múlva törlődik véglegesen. Ez idő alatt visszavonhatod a törlési kérelmet.
  5. Tiltakozás joga
   Ha a személyes adataid jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult vagy tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint. 
  6. Hozzájárulás visszavonásának joga
   Jogosult vagy bármikor visszavonni a hozzájárulásod az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását műszaki okokból kifolyólag és ez alatt az idő alatt még kaphatsz tőlünk üzeneteket. 
  7. Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga
   Ha a személyes adataid kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogaid bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehetsz a szabályozó hatóságnál.

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
     postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
   URL: naih.hu

Adatbiztonság

Személyes adataid biztonsága rendkívül fontos számomra. Ezért a nálam tárolt adataid technikai intézkedésekkel védelmezem, hogy hatékonyan megakadályozzam azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását.

Más cégek weboldalaira mutató linkek

Weboldalam tartalmaz más cégek weboldalaira mutató linkeket. Nem felelek az ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért. Kérlek, érdeklődj ezen külső weboldalaknál az irányadó adatvédelmi szabályzataikról.

Az Adatvédelmi szabályzat módosításai

Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi szabályzatom megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartom a jogot, hogy bármikor módosítsam azt. 

Az idetartozó, adatkezelésre vonatkozó törvények

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)